10 vecí, ktoré môžete urobiť, keď vám kamarát, alebo kamarátka oznámia „Som gej, lesba, bi, či trans človek..”

1. Vyžaduje to veľa odvahy, keď vám niekto povie, že je gej, lesba, bi, alebo transrodový človek – počúvajte všetko, čo vám hovoria bez prerušovania, bez odsudzovania, neotáčajte sa im chrbtom, alebo nehovorte stereotypy a urážky o LGBT ľuďoch.

2. Povedzte im, ako vás potešilo, že vám dôverujú tak veľmi, že sa s vami podelili s touto osobnou informáciou a zablahoželajte im k odvahe byť otvorenými.

3. Povedzte im, že o nich zmýšľate rovnakým spôsobom, ako predtým a že sa nič nezmenilo (okrem toho, že si teraz môžete byť bližší).

4. Pýtajte sa otázky a ukážte im, že sa zaujímate o ich pocity a skúsenosti, ale rešpektujte ak nechcú odpovedať a nepýtajte sa na osobné veci (ako sex, HIV atď.), až kým vám nepovedia, že je v poriadku sa ich to pýtať.

5. Keď sa cítite nepríjemne, alebo sklamane, buďte úprimný, alebo úprimná. Povedzte im, že potrebujete určitý čas na spracovanie všetkého, ale priznajte, že je to váš problém, vy potrebujete čas a oni nie sú za to zodpovední.

6. Pamätajte, že ich nemôžete zmeniť a ani sa o to nepokúšajte – máte príležitosť podporiť ich a nie „vyliečiť“ ich.

7. Opýtajte sa, čo môžete pre nich spraviť, čo teraz potrebujú.

8. Rozprávajte sa s nimi aj neskôr o ich pocitoch, láskach. Coming out rozhovor je prvým z mnohých. Aj neskôr pokračujte v overovaní si
informácií a pýtaní sa otázok.

9. Buďte otvorená, alebo otvorený pri spoznávaní ich novýchpriateľov a priateliek, a to v rôznych prostrediach, aj v LGBT aj v hetero.
Dajte im vedieť, že nemusia deliť svoj život na dve časti.

10. Buďte ich obhajcom, alebo obhajkyňou. Čítajte články o LGBT ľuďoch, noste dúhový odznak, alebo záložku, prípadne sa pridajte k spojeneckým skupinám a konfrontujte homofóbiu a transfóbiu všade, kde môžete.

Autorkou ilustrácie je Viktória Szabová (23).

 

O autorovi/autorke /

andrejkuruc@gmail.com

Queer Youth Slovakia.