Donori

Magazín QYS vychádza  v roku 2018 vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia Ministerstva spravodlivosti SR 

       

Magazín v roku 2016 a 2017 vychádzal s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Individuálni donori v rámci výzvy na Startlabe, ktorí podporili vydanie Magazínu jar 2018 a ktorým veľmi pekne ďakujeme!