Redakcia

Andrej Kuruc
šéfredaktor magazínu, vyštudovaný psychológ, venuje sa ľudským právam LGBTI ľudí a ľudským právam žien aj ako lektor a výskumník, založil divadlo Nomantinels

kontakt: andrej@nomantinels.sk

Róbert Pakan
redaktor a vedúci vydania, založil divadlo Nomantinels a divadelný festival Drama Queer

kontakt: robert.pakan@gmail.com 

Ria Gehrerová

redaktorka, novinárka Denníka N

kontakt: ria.gehrerova@gmail.com 

Jana Jablonická Zezulová
historické okienko

Dominika Chrastová
redaktorka

kontakt: dominica.chrastova@gmail.com

Veronika Valkovičová
redaktorka

kontakt: valk.veron@gmail.com 

Martin Macko
redaktor

Jakub Kováč
fotograf

Viktória Szabová 

ilustrátorka

Dana Vitálošová
online administrátorka

Vydavateľ

Nomantinels o.z.

IČO: 42182603
www.nomantinels.skwww.duhovyrok.sk

Kontakt: info@nomantinels.sk

ISSN 2453-9023
EV 5428/16

Číslo účtu IBAN: SK48 0200 0000 0028 3503 8356 (Všeobecná úverová banka, a.s. 0200)