Organizácia Trans*parent vznikla pred 3 rokmi so zámerom presadzovať práva a pozitívne spoločenské zmeny v prospech trans žien, trans mužov a genderqueer ľudí v Českej republike....