Podporu pre LGBT+ ľudí ukázala výstava #stojimeprivas

Text: Jakub Kováč / Foto: Jakub Branický – Ticho a spol.

Archívny text sme prvý raz publikovali v čísle Jar 2020.

Fotografickú výstavu #stojimeprivas #westandbyyourside pripravilo Divadlo Nomantinels v spolupráci fotografom Tomášom Halázsom. 

Motto výstavy je “Odfoť sa s priateľmi a priateľkami, rodinou, kolegami a kolegyňami a ukážme spoločne, že nie sme sami.” Táto výstava je teda expozíciou portrétov, ale aj výstavou podpory pre blízkych z LGBTI komunity. Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť i zdieľať myšlienky ľudí, ktorí stoja pri nich a preukazujú im, že v tom nie sú sami.

Foto: Jakub Branický

Cyklus 6 fotografií zobrazuje organizácie, pracovné skupiny i jednotlivcov ako Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, IBM, Martu Prokopovú s Jakub Kováčom a ďalších. Pri každej fotografií je aj príbeh podpory účastníkov výstavy, s ktorým dávajú publiku pocit spolupatričnosti. Tento silný koncept preukazuje hodnoty férovej spoločnosti.

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva:

’’#STOJIMEPRIVAS, pretože ako Veľvyslanectvo Holandska veríme v rovnosť. Vyjadrujeme tak náš záväzok chrániť a obhajovať ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane práv LGBTI komunity. Podporujeme rozmanitosť, lebo veríme, že je kľúčová pre vzájomné porozumenie a rešpekt. Prispieva tak k tolerantnejšej spoločnosti, ktorá je základom zdravej, pluralitnej demokracie. ’’

Progresívne Slovensko:

’’Vyspelosť krajiny a spoločnosti sa dá merať aj tým, ako sa dokážu postaviť za ľudí, ktorí nikdy nebudú vo väčšine. LGBTI komunita čelí čoraz väčším útokom, je legislatívne v nevýhode a preto je potrebné sa jej postaviť za chrbát. ’’

IBM : 

’’Obchodné aktivity a benefity IBM sú v súlade so všetkými platnými zákonmi a to i v oblasti rovnosti príležitostí. Aktivity ako najímanie, povýšenie či odmeňovanie zamestnancov vykonávame bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, rod, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, pôvod, genetiku, postihnutie alebo vek. IBM navyše vykonáva rozumné a dostupné úpravy v oblastiach, ktoré sú podľa našej firmy vhodné, aby umožnili nielen zamestnancom s postihnutím, aby efektívne vykonávali svoju prácu. IBM podporuje pracovné prostredie, v ktorom nie je miesto pre akékoľvek formy obťažovania rešpektujúc všetkých zamestnancov a všetkých tých, s ktorými obchodujeme. Preto, my zamestnanci IBM, sme vďační, že môžeme i touto cestou povzbudiť LGBTI ľudí na Slovensku. ’’

ERG Pride at Dell Technologies:

’’Podporujeme LGBTI komunitu, pretože pozitívna zmena je dosiahnuteľná a byť ticho znamená byť neviditeľnými. ’’

Lenovo Diversitas:

‘’Priateľov si vyberáme na základe toho, akými sú osobami. Trávime s nimi čas, pretože ich máme radi. Na kvíze, na pive, či v práci, je nám spolu fajn. ’’

Jakub Kováč & Marta Prokopová:

’’Umenie vytvárame bez predsudkov a inakosť patrí do spoločnosti od počiatku vekov.’’

Vernisáž výstavy sa konala v decembri 2019 v A4 – priestore súčasnej kultúry. Bohatý sprievodný program sprevádzal výstavu s oslavou výročia 10 rokov Divadla Nomantinels. Súčasťou bola pohybová perfomancia „Hommo sensozium“ a vystúpenie House of Gárbage s ich jedinečnou show Queeriety. 

Výstava #stojimeprivas #westandbyyourside s hlavným posolstvom by mala cestovať po celom Slovensku. Zatiaľ výstava bola vystavená na začiatku svojej cesty v Tepláreň Café, následne putovala do Divadla Ticho a spol. v Bratislave. O jej ďalšej ceste sa dozviete na stránkach organizátora www.nomantinels.skwww.duhovyrok.sk

V prípade ak máte záujem stať sa súčasťou našej výstavy napíšte nám na info@nomantinels.sk 

O autorovi/autorke /

jakub.kubo.kovac@gmail.com

Študent sociológie FIF UK, externý redaktor a fotograf magazínu QYS.