Poradňa: Teplí ľudia terčom nenávisti na internete

Autor textu: Andrej Kuruc / Foto: Teplá vlna

Archívny text sme prvý raz publikovali v čísle Jeseň 2019.

23.9. 2019 sa uskutočnila diskusia pod názvom Teplí ľudia terčom nenávisti, ktorej sa zúčastnili Vladimír Šnídl z Denníka N a Danile Milo z Globsecu. Preto v rámci poradne by sme radi poskytli informácie, čo robiť keď ste terčom nenávisti v online priestore. 

Čo je verbálny nenávistný prejav na internete (z angl. cyberhate speech)? 

Verbálny nenávistný prejav je každá forma komunikácie, ktorá aktívne rozširuje nenávistné správy o osobe alebo skupine a ktorá môže podnecovať, alebo ospravedlňovať násilie, alebo predsudky vo vzťahu k osobe, alebo skupine, alebo viesť k pocitom poníženia a ublíženia. Terčom sú obyčajne osoby, alebo skupiny  vzhľadom  na ich  napr. sexuálnu orientáciu, rasu, rod, etnicitu, zdravotné znevýhodnenie, vierovyznanie a iné. Prebieha vo virtuálnom priestore počítačových sietí s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, čaty, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy atď..

Práve lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví  a interseuálni ľudia sú často cieľom verbálnych útokov na internete a sociálnych sieťach.  Vzhľadom na predsudky aj v blízkom okolí LGBTI ľudia často skrývajú svoju identitu,  a preto je pre nich oveľa ťažšie takéto útoky riešiť s blízkymi ľuďmi. Podľa prieskumu Agentúry pre základné práva, až 65% LGBTI ľudí zažíva nenávistné prejavy a averzie vo vzťahu k ich skupine, medzi ne patria aj nenávistné prejavy na internete. 

Používajú sa aj pojmy ako kyberšikonovanie a kyberprenasledovanie:

 • Kyberšikanovanie (internetové šikanovanie): forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie. Šikanovanie je použitie sily, alebo nátlaku s cieľom zneužívania, alebo zastrašovania osoby.
 • Kybernetické prenasledovanie (online prenasledovanie): neustále sledovanie niekoho vo virtuálnom prostredí, často spojené s obťažovaním, vyhrážaním a zastrašovaním.

Ako vyzerajú verbálne nenávistné prejavy na internete? 

 • Na chate správa: „Len jedno vám chcem napísať ste odpad tejto spoločnosti, ktorý sa dá podplatiť a nerozmýšľa vlastnou hlavou.“
 • Komentár na facebooku: „ste buzeranti a rozvracači života, budete sa smažiť u satana“

Čo spôsobujú verbálne nenávistné prejavy na internete? 

 • Ľudia uverejňujú online správy a komentáre  bez opatrného zvažovania, alebo poznatkov, čo to môže znamenať pre iného človeka.
 • Aj keď sú takéto správy vo virtuálnom priestore a vzbudzujú pocit anonymity, treba si uvedomiť, že majú skutočné publikom a skutočný vplyv na konkrétnych ľudí. 
 • Verbálne nenávistné prejavy sú pre konkrétnych ľudí zraňujúce a môžu im spôsobiť zdravotné problémy a problémy v živote. 
 • Môžu mať nepríjemný efekt na LGBTI komunitu, takéto slová môžu zraniť najmä mladých ľudí, ktorí sú v pozícii hľadania svojej identity. 

Čo robiť v prípade ak sa vyskytne na internete verbálny nenávistný prejav? 

 • Zdieľanie skúseností s inými, vám môžu pomôcť ohodnotiť obsah verbálneho nenávistného prejavu, ako aj podeliť sa o vaše pocity. Sebaobviňovanie nie je dobré. 
 • Môžete sa tiež obrátiť na odborníkov a odborníčky, ktorí riešia aj problémy s verbálnymi nenávistnými prejavmi.  V prípade LGBTI ľudí to môže byť napríklad  Inporadňa www.inporadna.sk, ktorá poskytuje právne, psychologické a sociálne poradenstvo pre LGBTI ľudí. 
 • Ďalšia možnosť dostupná online, je nahlásiť verbálny nenávistný prejav cez rôzne monitorovacia stránky a prieskumy. Cez rôzne webstránky, máte možnosť zdieľať skúsenosti, alebo zbierať dáta. Cez zbieranie dát, relevantní aktéri vedia, kam zamerať svoje aktivity s cieľom bojovať voči verbálnym nenávistným prejavom. To sa môže udiať väčšinou aj anonymne.  iť verbálny nenávistný prejav na internete cez stránku  http://stopline.sk/sk/component/report
 • Poskytovatelia internetových služieb a prevádzkovatelia sociálnych sietí majú svoje podmienky využívania služieb (z angl. terms of use)  a vhodnú politiku užívania služieb (z angl. acceptable use of policy), ktoré obyčajne zakazujú verbálne nenávistné prejavy. Majú k dispozícii možnosť nahlásiť takýto prejav. Takýmto spôsobom možno regulovať nenávistný obsah na internete a sociálnych sieťach a odstrániť ho. Preto je dobré ho využiť, lebo to tiež pomáha kultivovať internetové prostredie. 
 • Takisto je možné poslať správu resp. list administrátorovi, ktorý spravuje webstránku, na ktorej sa vyskytol nenávistný prejav napr. v uverejnených blogoch. 
 • V prípade osobných správ, akýkoľvek verbálny nenávistný prejav  riešte okamžite. Čím dlhšie situáciu nechávate tak, tým sa môže zhoršovať a jej následky môžu byť závažnejšie. V prvom rade dajte vedieť agresorovi, že vám jeho správanie prekáža a ak s tým neprestane, podniknete ďalšie kroky. Ďalej však s ním/s ňou nekomunikujte, nič mu nevysvetľujte, nepresviedčajte ho.
 • Aj keď si agresori myslia, že zostávajú anonymní, nie je to celkom tak. Pri akejkoľvek činnosti vo virtuálnom priestore zostávajú stopy, ktoré môžu poslúžiť buď na identifikáciu páchateľa, alebo ako dôkaz o čine, preto je dôležité si všetky správy a maily uchovávať.
 • Z hľadiska trestného zákona môže ísť v tomto prípade o podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, kedy keď niekto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
 • Môžete sa obrátiť  priamo na Políciu SR  s trestným oznámením, alebo nahlásiť nenávistný obsah aj anonymne  emailom na extrem@minv.sk. Inštrukcie ako podať trestné oznámenie nájdete napríklad tu: http://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/rady-pre-kazdeho/t/ako-podat-trestne-oznamenie.html

Užitočné odkazy a použité zdroje:

www.inporadna.sk 

ANSO 2013. Tollkit on Combating LGBTQ directed hate speech online. Dostupné na: https://ansoblog.files.wordpress.com/2013/04/ansotoolkitfinal.pdf

Bihariová I. 2012. Cyberhate – nenávisť na internete. Dostupné na: http://www.beznenavisti.sk/wp-content/themes/beznenavisti/podklady-a-materialy/Cyberhate-Nenavist-na-internete.pdf

Gregusová M, Drobný M. 2012. Deti v sieti. Dostupné na: http://www.beznenavisti.sk/wp-content/themes/beznenavisti/podklady-a-materialy/Deti_v_sieti.pdf

Trestný zákon  č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

O autorovi/autorke /

andrejkuruc@gmail.com

Queer Youth Slovakia.