Pozvánka: Mesiac Ľudských práv

Mesiac ľudských práv (30.11.2018 – 31.12.2018) 

December je Mesiac ľudských práv. Poďte s nami osláviť ľudské práva, ktoré sú vlastné ľudskej bytosti. Sú univerzálne, patria každému človeku bez ohľadu na to, v ktorej krajine žije, k akému etniku patrí, akú má farbu pleti, aké náboženstvo vyznáva alebo k akej sexuálnej orientácii, či rodovej identite sa hlási. 10. 12. 2018 oslávime Medzinárodný deň ľudských práv a celý december 2018 je Mesiac ľudských práv.

Program:

30.11. – 16.3.2019 Queer Stories/ výstava
Miesto: tranzit.sk (Beskydská 12, Bratislava)
Queer Stories – medzinárodná skupinová výstava sa zaoberá témou queer identity, ako verejnosti málo známej a málo prezentovanej spoločenskej kategórie, často zaťaženej stereotypným myslením a súvisiacej tak so sociálnym vylúčením. Je prvou výstavou tranzit.sk venovanou tejto téme. Predstavuje umelkyne a umelcov, ktorých tvorivá prax je založená na umeleckom výskume a ktoré pracujú s queer históriami / históriami napísanými z feministickej perspektívy / osobnými príbehmi. Organizátorky chcú tiež posilniť bvzájomnú výmenu medzi viedenskou queer umeleckou scénou a bratislavskou queer komunitou.
Pauline Boudry/Renate Lorenz, Cabello/Carceller, Anna Daučíková, Robert Gabris, Ana Hoffner, Ivan Jurica, Toni Schmale
S príspevkami:
Pavlína Fichta Čierna, Katrina Daschner, Ashley Hans Scheirl, Sabine Schwaighofer, Nana Swiczinsky, Andrea B. Braidt, Marty Huber
Organizuje: tranzit.sk

https://www.facebook.com/events/887075371488512/

10.12. o 19.00 Yuri Korec & Co.: Habibi 2196-18
Miesto: Ticho a spol. (Školská 14, Bratislava)
:premiéra sólovej tanečnej performancie:.
Je úplne jedno, kde sa zajatec svojho strachu nachádza. Jeho cela nemá východ a jeho situácia východisko. Strachom z toho, kým sme, si svoju celu nosíme neustále so sebou a jediný svet, ktorý nám tak zostáva, je svet našich predstáv o tom, aké by to bolo keby…
Réžia a choreografia: Yuri Korec
Choreografia a performancia: Lukáš Zahy
Po predstavení čaká na divákov a diváčky diskusia s tvorcami

https://www.facebook.com/events/364410264329580/

11.12. o 19.00 Kapitalks – Jablko dženderu
Miesto: tranzit.sk (Beskydská 12, Bratislava)
Rétorika proti “rodovej ideológii” nie je v slovenskom prostredí novým politickým nástrojom a nie je ani jedinečná pre túto krajinu. V Poľsku bolo v roku 2013 slovo “gender” prehlásené za slovo roka, v tom istom roku sa vo Francúzsku otvorila iniciatíva La Manif pour Tous, ktorá volala po odstránení “rodovej ideológie” zo škôl. V Maďarsku bola rodová perspektíva vo verejných politikách (tzv. gender mainstreaming) vymenená za prijateľnejšiu verziu pre súčasný režim – family mainstreaming. V roku 2014 vydalo Ministerstvo školstva SR stanovisko ku pripravovanej stratégii ľudských práv, v ktorej sa písalo, že “rodovo citlivé vzdelávanie vyvoláva u detí mentálny chaos”. Jedna z posledných kázni, v ktorej otec Kuffa rozpráva o “rodovej ideológii” (2 hod, 40 min) má na YouTube 260 tisíc zhliadnutí.
Ako spracovávať morálne paniky, ktoré sú nie len vo východnej a strednej Európe novou normou? Čo má “rodová ideológia” s verejnými politikami rodovej rovnosti a ako to súvisí s ekonomickou krízou? Akí rôzni aktéri s touto rétorikou pracujú a ako sa na koncept “rodovej ideológie” pozerá vedecká obec, v ktorej vzniklo už niekoľko monografií na túto tému?
O rôznych aspektoch proti-rodových hnutí a rétoriky na Slovensku a v iných európskych krajinách sa budeme baviť so Zuzanou Maďarovou a Eszter Kováts, ktoré sa témou zaoberajú vo výskume aj v aktivizme.
Speakerky:
Zuzana Maďarová (SK) – ASPEKT, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Eszter Kováts (HU) – Eötvös Loránd University (ELTE) v Budapešti
Moderuje:
Veronika Valkovičová – feministická sekcia Kapitálu
https://www.facebook.com/events/1851080801676257/
Spolupráca: tranzit.sk v rámci výstavy Queer Stories.

17.12. o 19.00 O nás / O nich
Miesto: Art café, Banská Štiavnica (Akademická 22, Banská Štiavnica)
Dokumentárny projekt O NÁS / O NICH hľadá odpoveď prostredníctvom inscenovania novinových článkov zo zbierky aktivistu Jána Majerského, ktorý ich zbieral v rokoch 1959 až 1989.
Aké rady dali v tlači gejom a lesbám? Čo napísali novinári o návšteve Allena Ginsberga v Československu? Ako opísali prípad pražskej transrodovej ženy?
Réžia a dramaturgia: D. Krištofovičová a J. Tomandl
Scénografia: D. Krištofovičová
Text: dobová tlač, kolektív a D. Krištofovičová
Hrajú: M. Karoľová, Z. Haverda, Š. Richtárek, J. Štupák
Hudba: A. Kružliaková
Produkcia: K. Doktoríková
Odborné konzultácie: A. Kuruc, J. Jablonická Zezulová
Pohybová spolupráca: E. Kolek Spaskov
Nahrávky: V. Slaninka
Reprízu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

20.12. o 19.00 Príbeh Geja / Príbeh Lesby
Miesto: tranzit.sk (Beskydská 12, Bratislava)
Zozbierané príbehy tvoria životný cyklus jedného geja a jednej lesby. Zozbieraním príbehov objektivizujeme prežívanie detstva, puberty, mladosti, zrelosti a staroby. Spoločnosť sa posunula. Bolo iné byť lesbou počas socializmu, je iné byť lesbou tridsiatničkou a je iné byť ňou v osemnástich v roku 2018. Deti gejovia, deti lesby sa hrajú s im neprirodzenými hračkami, dospievajú vo vzoroch do ktorých nikdy nezapadnú a zrejú, aby dozreli. Nie vždy sa im to podarí. Starneme sami. Zomierame sami, ako všetci ostatní a ostatné.
Dramatické čítanie z pripravovaného projektu NOMANTINELS.
Príbeh Geja/ príbeh lesby podporil Bratislavský samosprávy kraj.
dramaturgia: S. Polovková
autori: A. Kuruc, R. Pakan

Mesiac ľudských práv je podporený z dotačného fondu Mesta Bratislava Ars Bratislavensis. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Organizátor: NOMANTINELS
Partneri: Mesto Bratislava, tranzit.sk, Kapitál, Ludus, Ticho a spol.

Zmena v programe je vyhradená.

O autorovi/autorke /

andrejkuruc@gmail.com

Queer Youth Slovakia.