Pozvánka: Queer stories 30.11. – 16.3.2019

QUEER STORIES

30.11. 2018 – 16.3. 2019

Pauline Boudry/Renate Lorenz, Cabello/Carceller, Anna Daučíková, Robert Gabris, Ana Hoffner, Ivan Jurica, Toni Schmale

S príspevkami | Further contributions by:
Pavlína Fichta Čierna, Katrina Daschner, Ashley Hans Scheirl, Sabine Schwaighofer, Nana Swiczinsky, Andrea B. Braidt, Christian Havlíček, Martin Hodoň, Marty Huber, Romina Kollárik, Eszter Kováts, Andrej Kuruc, Zuzana Maďarová, Róbert Pakan, Sandra Polovková, Elégia Štrbová, Veronika Valkovičová

Kurátorka | Curated by: Christiane Erharter

Vernisáž | Opening: 30.11. 2018, 19:00

Vernisáži bude predchádzať performance | The opening will be preceded by the performance:
Ana Hoffner, Non-aligned relatives, 18:30

Miesto | Venue: tranzit.sk, Beskydská 12, 81105 Bratislava
Otvorené | Open: streda-piatok 14-19:00, sobota 13-18:00 | Wednesday – Friday, 2-7 pm; Saturday, 1-6 pm

sk.tranzit.org

/for English please scroll down/

„Sme tu. Sme queer. Zvyknite si na to!“
(LGBTIQ+ slogan spopularizovaný aktivistickou organizáciou Queer Nation, 1990)

Queer Stories – medzinárodná skupinová výstava sa zaoberá témou queer identity, ako verejnosti málo známej a málo prezentovanej spoločenskej kategórie, často zaťaženej stereotypným myslením a súvisiacej tak so sociálnym vylúčením. Je prvou výstavou tranzit.sk venovanou tejto téme. Predstavuje umelkyne a umelcov, ktorých tvorivá prax je založená na umeleckom výskume a ktoré pracujú s queer históriami / históriami napísanými z feministickej perspektívy / osobnými príbehmi. Organizátorky chcú tiež posilniť bvzájomnú výmenu medzi viedenskou queer umeleckou scénou a bratislavskou queer komunitou.

Slovo „queer“, označujúce lesbický, gay, bisexuálny, transrodový a medzirodový aktivizmus a akademický diskurz, má už za sebou takmer tridsať rokov dlhú históriu. Queer prekračuje LGBTIQ+ identity tým, že spochybňuje a skúma osobné či priradené identity. Výstava predstavuje práce zaoberajúce sa subjektmi a subjektivitami, ktoré sa vyvíjali v queer kontexte. Nezameriavajú sa však na coming out ako na impulz k narácii. Queer subjektivitu používajú skôr ako plátno, na ktorom sa rozprestierajú životy a svety dávajúce zmysel zasväteným – nie tým, ktorí potrebujú vysvetlenie. Nesnažia sa totiž o verejné vystúpenie, o coming out, naopak, svoje životy žijú bez pretvárky – bez pochybností či trápenia. Queer stories chcú ukázať ako sa rôzne umelecké vyjadrenia vynárajú spolu s rámcami, v ktorých na queer životoch záleží. Tým, že výstava Queer stories prepája diela umelcov rôznych generácií a rozmanitých umeleckých foriem, vzniká príležitosť k zamysleniu i pôžitku. Pretože bez vtipu a irónie by žiadny príbeh nemohol byť queer a žiadny (queer) príbeh by nebolo možné vyrozprávať.

Sprievodný program:
Súčasťou výstavy bude Queer experimental film night s filmami a diskusiou s ich autormi/kami Katrinou Daschner, Anou Hoffner, Ashley Hans Scheirl, Nanou Swiczinsky a príspevkom teoretičky Andrey B. Braidt. Ďalšími podujatiami budú prednášky Heleny Cabello, Any Carceller, Marty Huber, premietanie najnovších prác Pavlíny Fichty Čiernej spolu s diskusiou s autorkou a hosťami, ako aj diskusia o homofóbii s Eszter Kováts, Zuzanou Maďarovou, Veronikou Valkovičovou a čítanie dramatických textov, obe organizované Divadlom NOMANTINELS v rámci Mesiaca ľudských práv.

O autorovi/autorke /

andrejkuruc@gmail.com

Queer Youth Slovakia.