PRIDE Košice: Právo na queer priestor v metropole východu

Nikdy som nebola na košickom PRIDE a hanbím sa za to. Nedávno som sa s tým musela priznať aj Róbertovi Furielovi – riaditeľovi festivalu, ktorý sa prvýkrát konal už pred skoro 6 rokmi. Vždy som zároveň z fotiek mala pocit, že je PRIDE Košice o niečo viac komunitnou, možno že až rodinnou udalosťou, ako je tomu v Bratislave. Má však PRIDE Košice aj politické požiadavky?

Robo, ako riaditeľa festivalu každý familiárne oslovuje, mi porozprával o začiatkoch. V dobe, kedy bol Dúhový PRIDE Bratislava už známou akciou, prišla do tímu z vonku výčitka, že sa nič podobné na východe Slovenska nedeje. V tej dobe sa im to zdalo neskutočné – To by asi ani nešlo, veď ešte stále pracovali len na PRIDE Bratislava, aby sa udržal, bol bezpečný a prišlo aspoň zopár ľudí. Táto myšlienka však putovala ďalej a za jedno leto plné organizácie sa v septembri 2013 uskutočnil prvý sprievod aj v Košiciach.    

Za posledné roky sa PRIDE Košice vyvinul do niekoľkodňovej udalosti, ktorá je plná športových a kultúrnych happeningov, či debát. Je koncentrovaným priestorom plným tematických aktivít, na ktoré prichádza aj množstvo heterosexuálnych ľudí. Robo mi však povedal, že si otázku pre koho teda festival organizujú, kladú už od začiatku. Množstvo ľudí totiž prichádza na sprievod s rôznymi motiváciami.  Základná politická požiadavka PRIDE Košice je právo na verejný priestor pre LGBTI ľudí. Chcú, aby ľudia z komunity počas festivalu zažili transformatívny zážitok – aby mohli vstúpiť spolu s ostatnými do verejného priestoru, z ktorého sú často vytláčaní/é a mohli v ňom prežívať svoju identitu bez strachu. PRIDE je tiež pre heterosexuálnych ľudí, ktorí podporujú emancipáciu a zmocnenie LGBTI ľudí. Podľa Roba je však veľmi dôležité, aby pochopili, že musia do tohto queer priestoru vstupovať s rešpektom a uznaním PRIDE festivalu ako bezpečného miesta pre LGBTI ľudí. Samotné zloženie účastníkov a účastníčok festivalu sa však rokmi mení – prichádza stále viac a viac mladých ľudí a tínedžerov.

Samotný organizačný tím a jeho strategické plánovanie si tiež prešli istým vývojom. Po treťom ročníku sa k festivalovému tímu začali pridávať noví ľudia. Mnohí a mnohé z dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa stali potom členmi / členkami tímu, či prešli do nových projektov.  Ako pre každé občianske združenie je pre nich financovanie festivalu výzvou. Výzvou je aj snaha transformovať svojich finančných darcov, či byť viac transparentní. To, čo momentálne zostáva štandardné, je spolupráca s políciou. Ako mi Robo povedal, každý rok ich predstavitelia a predstaviteľky polície počas prípravných diskusií ubezpečujú, že sú účastníci a účastníčky PRIDE Košice najmenej konfliktnou skupinou. Spoluprácu s políciou považuje za konštruktívnu, avšak ako dodáva, každý PRIDE sprievod má svoje „WTF momenty“.

Na čom bude teda tím PRIDE Košice pracovať ďalej? Chcú sa stať organickou súčasťou komunity na východe. Budú ďalej pracovať aj s PRIZMOU, novým komunitným centrom pre LGBTI ľudí, ktoré vzniká v Košiciach. Chcú tiež, aby sa PRIDE festival stal ešte viac intersekcionálnym – festival chce byť otvorenejší pre marginalizovaných ľudí vo vnútri komunity. S čím už sa ale v budúcnosti asi nestretneme je vizuál jednorožcov. A teda, uvidíme čo pripravia ďalej!   

Festival PRIDE Košice sa v roku 2018 uskutočnil 25. augusta – 2. septembra, pričom samotný sprievod sa odohral v sobotu, 1.septembra

 

 

O autorovi/autorke /

valk.veron@gmail.com

Veronika Valkovičová sa venuje feministickému aktivizmu a pracuje ako vedecká pracovníčka.