Zima 2019 – Queer kultúra

Jeseň 2019 – Queer film a divadlo

Leto 2019 – Pride

Jar 2019 – Queer výtvarné umenie 

Zima 2018 – Queer kultúra

Jeseň 2018 – Queer film a divadlo

Leto 2018 – Pride

 

Jar 2018 – LGBTI na pracovisku

 

Zima 2017 – Queer kultúra

 

Jeseň 2017 – Partnerstvá

 

Leto 2017 – Som lesba a som v pohode

2/2016 – LGBTI v škole a vo vzdelávaní

1/2016 – Viditeľnosť LGBTI ľudí