Venujte nám 2% na búranie spoločenských predsudkov

Podperte 2%tami teplé príbehy v Magazíne QYS, v rámci Festivalu Drama Queer, divadelných inscenácii, workshopov a diskusií divadla NOMANTINELS aj v roku 2019 a pomôžte LGBT komunite zlepšiť kvalitu jej života.

Aj v roku 2019 môžete teda  darovať svoje 2% z dane z príjmu Nomantinels.  Ak tak nespravíte, Vaše 2% zostanú štátu. Venovať 2% je pritom jednoduché a anonymné.  Aj v roku 2019 plánujeme realizovať aktivity, v ktorých budem prinášať príbehy LGBTI ľudí prostredníctvom Magazínu QYS, Festivalu Drama Queer, divadelných inscenácii, workshopov a diskusií.

V roku 2018 sme priniesli viaceré teplé príbehy z oblasti kultúry (dali nám rozhovory B-Complexka, Robert  Vano, Marek Hudec a ďalší), ale aj príbehy obyčajných LGBTI ľudí, ktorí riešia obyčajné veci ako  coming out, pracovný, partnerský život, starajú sa o deti, a môžu byť rolovým modelom pre mladých queer ľudí, ktorí potrebujú podporiť.

Takisto sme zrealizovali najúspešnejší ročník divadelného festivalu Drama Queer a pripravujeme intenzívne nový ročník, kde Vám prezentujeme teplé inscenácie zo Slovenska a ďalších krajín.

Budeme prinášať divadelné predstavenia, ktoré budú hovoriť  o tom ako sa písalo o teplých ľuďoch v minulosti a odpremiérujeme novú inscenáciu Príbeh geja Príbeh Lesby.

Plánujeme pokračovať v projekte Dúhový rok, čo je séria kultúrnych a osvetových podujatí, kedy by sme chceli prostredníctvom komunitných workshopov a diskusií vytvoriť bezpečný priestor pre mladých LGBTI ľudí, kde by mohli zdieľať svoje skúsenosti, rozvíjať svoju tvorivosť, osobnostne rásť  a vzájomne sa podporiť.

Údaje o NOMANTINELS na účely poukázania 2% z dane, ktoré je potrebné vyplniť do daňového priznania (fyzické a právnické osoby zvyčajne do 31.3.2019, zamestnanci do 30.4.2019):

Názov: Nomantinels
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Višňová 5, 831 01  Bratislava
IČO: 42182603

http://rozhodni.sk/institution/nomantinels/

Postup poukázania 2% z dane pre zamestnancov a zamestnankyne

Postup poukázania 2% z dane pre fyzické osoby  

Postup poukázania 2% z dane pre právnické osoby  

Dôležité: Zamestnanci a zamestnankyne  sa nemusia obávať 2% z dane darovať komukoľvek, od zamestnávateľa dostanú iba Potvrdenie o zaplatení dane. Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane zamestnávateľ nevidí a teda ani nevie, komu ste 2% dane darovali, ani obdarovaná organizácia nevie, od koho príspevky prišli, pokiaľ daňovému úradu na to nedáte súhlas. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Potvrdenie spolu s Vyhlásením zasiela zamestnanec priamo na daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska najneskôr do 30. 4. 2019.

Ďakujeme za Vašu podporu!

 

O autorovi/autorke /

andrejkuruc@gmail.com

Queer Youth Slovakia.